Z Á P I S Y  Z E  Z A S E D Á N Í

O B E C N Í H O  Z A S T U P I T E L S T V A

O B C E  K A Ř Í Z E K

 

2024

Zápis ze zasedání 02/2024 ze dne 08.04.2024 (vyvěšeno 21.04.2024, elektronicky na www.karizek.cz)

Zápis ze zasedání 01/2024 ze dne 26.02.2024 (vyvěšeno 09.03.2024, elektronicky na www.karizrek.cz)

2023

Zápis ze zasedání 05/2023 ze dne 11.12.2023 (vyvěšeno 19.12.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Zápis ze zasedání 04/2023 ze dne 18.09.2023 (vyvěšeno 28.09.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Zápis ze zasedání 03/2023 ze dne 19.06.2023 (vyvěšeno 29.06.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Zápis ze zasedání 02/2023 ze dne 27.03.2023 (vyvěšeno 06.04.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Zápis ze zasedání 01/2023 ze dne 13.02.2023 (vyvěšeno 23.02.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

2022

Zápis ze zasedání 06/2022 ze dne 21.11.2022 (vyvěšeno 30.11.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Ustavující zasedání ze dne 18.10.2022 (vyvěšeno 28.10.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

 

 

Zpět