Rozpočet + rozpočtová opatření 2021 (Obec Kařízek)

Rozpočtové opatření č.1/2021 (vyvěšeno 14.12.2021, svěšeno 31.1.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Rozpočet obce Kařízek na rok 2021 (vyvěšeno 22.12.2020, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Střednědobý výhled na roky 2021-2023 (vyvěšeno 22.12.2020, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Potvrzení o zveřejnění (vyvěšeno 26.11.2020, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

 

 

 

Archivní dokumenty 2021 (Obec Kařízek)

Prodej nemovitého majetku - Záměry na prodej pozemků v k.ú. Kařízek ve vlastnictví obce Kařízek:

Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (vyvěšeno 23.11.2021, svěšeno 20.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (vyvěšeno 23.11.2021, svěšeno 20.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Návrh rozpočtu na rok 2022 (vyvěšeno 30.11.2021, svěšeno 19.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Návrh střednědobého výhledu na roky 2022-2024 (vyvěšeno 30.11.2021, svěšeno 19.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Potvrzení o zveřejnění 2022 (vyvěšeno 30.11.2021, svěšeno 31.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

 

1. Prodej pozemku p.č. 20/2 k.ú. Kařízek

2. Prodej pozemku p.č. 28/3 k.ú. Kařízek

3. Prodej pozemku p.č. 13/13 k.ú. Kařízek

4. Prodej pozemku p.č. 13/9 k.ú. Kařízek

Vyvěšeno 2.2.2021, svěšeno 17.2.2021, elektronicky na www.karizek.cz

Příloha k návrhu závěrečného účtu za rok 2020 - výkaz (vyvěšeno 31.05.2021, svěšeno 31.12.2021 elektronicky na www.karizek.cz)

Účetní závěrka za rok 2020 (vyvěšeno 14.7.2021, svěšeno 31.12.2021 elektronicky na www.karizek.cz)

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2020 ÚSC Kařízek (vyvěšeno 31.6.2021, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Závěrečný účet za rok 2020 (vyvěšeno 14.7.2021, svěšeno 31.12.2021 elektronicky na www.karizek.cz)

 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva dle §18 zákova č.106/1999Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 (vyvěšeno 05.01.2021, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Odpovědi:

 

 

 

Rozpočet + rozpočtová opatření 2021- Mikroregion Zbirožsko

Pozvánka na zasedání zástupců obcí MRG Zbirožsko vč. programu (Vyvěšeno 27.10.2021, svěšeno 15.11.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Zbirožsko na období let 2023–2027 (Vyvěšeno 27.10.2021, svěšeno 30.11.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Návrh rozpočtu na rok 2022 (Vyvěšeno 27.10.2021, svěšeno 30.11.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Rozpočtové opatření č.1/2021 (vyvěšeno 14.7.2021, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Rozpočtové opatření č.2/2021(vyvěšeno 07.12.2021, svěšeno 31.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO MZ za rok 2020 (vyvěšeno 14.7.2021, svěšeno 30.06.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Schválený závěrečný účet Mikroregionu Zbirožsko za rok 2020 (vyvěšeno 14.7.2021, svěšeno 30.06.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Rozpočtové opatření č.2/ 2020 (vyvěšeno 15.01.2021, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Rozpočet Mikroregionu Zbirožsko na rok 2021 (vyvěšeno 11.12.2020, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Střednědobý výhled Mikroregionu Zbirožsko na roky 2022-2023 (vyvěšeno 11.12.2020, svěšeno 31.12.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Pozvánka na zasedání zástupců obcí MRG Zbirožsko vč. programu (vyvěšeno 23.5.2021, svěšeno 22.06.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Návrh závěrečného účtu mikroregionu Zbirožsko za rok 2020 (vyvěšeno 23.5.2021, svěšeno 22.06.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO (vyvěšeno 23.5.2021, svěšeno 30.06.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC(vyvěšeno 23.5.2021, svěšeno 30.06.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Účetní závěrka (Rozvaha+Výsledovka) DSO Mikroregionu Zbirožsko k 31.12.2020(vyvěšeno 23.5.2021, svěšeno 30.6.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Zpět