Rozpočet + rozpočtová opatření 2020 (Obec Kařízek)

Střednědobý výhled na roky 2020-2022 (vyvěšeno 17.12.2019, svěšeno 31.12.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Rozpočet na rok 2020 (vyvěšeno 17.12.2019, svěšeno 31.12.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Rozpočtové opatření č. 1/2020 (vyvěšeno 30.09.2020, svěšeno 31.12.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Potvrzení o zveřejnění (vyvěšeno 27.11.2019, svěšeno 31.12.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Archivní dokumenty 2020 (Obec Kařízek)

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 (vyvěšeno 13.5.2020, svěšeno 31.5.2020 elektronicky na www.karizek.cz)

Příloha k návrhu závěrečného účtu za rok 2019 (vyvěšeno 13.5.2020, svěšeno 31.5.2020 elektronicky na www.karizek.cz)

Účetní závěrka za rok 2019 (vyvěšeno 13.5.2020, svěšeno 31.5.2020 elektronicky na www.karizek.cz)

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2019 ÚSC Kařízek (vyvěšeno 13.5.2020, svěšeno 31.5.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Závěrečný účet za rok 2019 (vyvěšeno 2.6.2020, svěšeno 31.12.2020 elektronicky na www.karizek.cz)

 

 

 

Rozpočet + rozpočtová opatření 2020- Mikroregion Zbirožsko

Střednědobý výhled na roky 2020-2022 (vyvěšeno 28.11.2019, svěšeno 31.12.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Rozpočet na rok 2020 (vyvěšeno 28.11.2019, svěšeno 31.12.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Změna č.1 k rozpočtu na rok 2020 - list č.1 (vyvěšeno 28.11.2019, svěšeno 31.12.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Fin 2-12 M k 31.10.2019 (vyvěšeno 06.11.2019, svěšeno 31.12.2020, elektronicky na www.karizek.cz)_

 

Rozpočtové opatření č.1/2020 (vyvěšeno 15.7.2020, svěšeno 31.12.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Rozpočtové opatření č.2/ 2020 (vyvěšeno 15.01.2021, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Závěrečný účet MR Zbirožsko za rok 2019 (vyvěšeno 15.7.2020, svěšeno 31.12.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Zbirožsko za rok 2019 (vyvěšeno 23.5.2020, svěšeno 31.12.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Účetní závěrka k 31.12.2020 (vyvěšeno 23.5.2020, svěšeno 31.12.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Mikroregionu Zbirožsko za rok 2019 (vyvěšeno 15.7.2020, svěšeno 31.12.2020 na www.karizek.cz)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2020 (vyvěšeno 23.5.2020, svěšeno 31.12.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Pozvánka na zasedání MR Zbirožsko, které se bude konat dne 15.6.2020 (vyvěšeno 23.5.2020, svěšeno 31.12.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Pozvánka
Zasedání zástupců obcí sdružených v Mikroregionu "Zbirožsko", se bude konat
dne 23. listopadu 2020 v 16:00 hodin
v zasedací místnosti Multifunkčního sálu MěÚ Zbiroh (vyvěšeno 07.11.2020, svěšeno 24.11.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Mikroregion Zbirožsko - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2023 - návrh (vyvěšeno 07.11.2020, svěšeno 24.11.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Návrh rozpočtu Mikroregionu Zbirožsko na rok 2021(vyvěšeno 07.11.2020, svěšeno 24.11.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Pozvánka na zasedání Mikroregionu Zbirožsko, které se bude konat 29.12.2020 od 09:00 hodin (vyvěšeno 11.12.2020, svěšeno 30.12.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Zpět